Αναρτήθηκε από: Τέκμωρ | Ιανουαρίου 9, 2011

«δεν είχε καιρόν ν’ αποκτήση χρήματα»*

* Το 1899, όταν επρόκειτο να αναλάβει καθήκοντα τακτικού μεταφραστή στην εφημερίδα «Αστυ» του Δημητρίου Κακλαμάνου, ετέθη μεταξύ άλλων και το θέμα της αμοιβής του. «Ο μισθός σας θα είναι εκατόν πενήντα δραχμές», του είπε ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας. Ο παρών Παύλος Νιρβάνας, ο οποίος εκτελούσε χρέη χρονογράφου στην ίδια εφημερίδα, διηγείται:

«Τότε άκουσα απ’ τα χείλη του Παπαδιαμάντη τη μοναδικώτερη απάντηση που θα μπορούσε να δώση άνθρωπος σε τέτοια στιγμή. -Πολλές είναι οι 150… είπε. Μου φτάνουν 100… Και έφυγε βιαστικός και ντροπαλός, χωρίς να προσθέση λέξη». Κατά τον Νιρβάνα πάντοτε, ο Παπαδιαμάντης κανόνισε τη μισθοδοσία του σύμφωνα με τις ανάγκες του, και όχι ανάλογα με την αξία της εργασίας του.

** «Ητον ένα δειλινόν φθινοπώρου και ο Ηλιος έδυε μελαγχολικός οπίσω από τον βράχον της Ακροπόλεως. Είδα τότε τον Παπαδιαμάντη να βαδίζη βιαστικός προς τους στύλους του Ολυμπίου. Και είχα την ανοησίαν να τον καλέσω. Εκείνος χωρίς να σταθή καθόλου μου είπε με μίαν πικρίαν απολύτως τραγικήν…

– Αφισέ με! Πηγαίνω να προφθάσω τον Ηλιον, πριν δύση. Είναι ένας μήνας που έχω να τον ιδώ. Και ποτέ δεν τον προφθαίνω.

Κλεισμένος έως το δειλινόν μέσα εις τα γραφεία της εφημερίδος του, όταν άφινε το γραφείον του, δεν εύρισκε πλέον τον Ηλιον εις τας Αθήνας. Και έτρεχε να τον προφθάση εις τον ανοικτόν ορίζοντα, να τον αντικρύση οπίσω από την Ακρόπολιν, να τον χαιρετίση εις την κορυφήν του μακρυνού βουνού. Και έτρεχεν οπίσω από τον Ηλιον, χωρίς να τον προφθάνη».

 

 

*Στέλιος Παπαθανασίου

«Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στα άδυτα της δημοσιογραφίας»

(έκδοση Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ).

Advertisements

Responses

  1. 2011 – Έτος Παπαδιαμάντη.
    Ο Παπαδιαμάντης στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και τη Δημοτική Τηλεόραση.
    Αναγνώσεις του Παπαδιαμαντικού έργου κάθε Σάββατο στις 11:00.
    Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Σκιαθιτών Δύο Αλέξανδροι προς τιμήν του μεγάλου μας συγγραφέα.


Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: